Σχλια και Γνμες


Μερικς στιγμς απ την επσκεψη

    

.... Εναι να μορφο, μικρ νησ με πανμορφες παραλες. Ο Αδμαντας εναι να ωραο λιμνι με ντονη νυχτεριν ζω. Μη χσετε το ηλιοβασλεμα στην Πλκα. Τα περισστερα απ αυτ που χουμε δει στη Μλο, χουν να κνουν με την αρχιτεκτονικ των σπιτιν. Αν πρπει να περιγρψω τη Μλο με μια λξη, θα ταν "μορφη". (Merve)

... Το πιο εντυπωσιακ εναι η κληρονομι της αρχαας ιστορας και το φυσικ τοπο. λες οι τοποθεσες που σχετζονται με τις ρζες της ανθρπινης ιστορας και τα φυσικ διατηρημνα αρχαα ερεπια εναι μοναδικς και μαγευτικς. Επσης το παραδοσιακ φαγητ ταν εξαιρετικ. (Vilma)

... ταν το πρτο ταξδι μου στην Ελλδα και στα νησι της. Μου ρεσαν τα χωρι Πλκα, Πολλνια και Αδμαντας. Η επσκεψη στο θατρο, στις κατακμβες, και στις παραλες ταν αξχαστη. Η ελληνικ κουλτορα χει μια πολ μακρ ιστορα. Εναι το θεμλιο του σημερινο ευρωπακο πολιτισμο. Εμαι ευτυχς που εχα την ευκαιρα να δω την ελληνικ πολιτιστικ κληρονομι. (Skirmante)

 


      DOWNLOADS

      UNESCO Kit
      Booklet PDF
      Leaflet PDF