Čuvajnica 666


Čuvajnica 666

Čuvajnica 666, dediščina občine Borovnica, ki je v postopku razglasitve za spomenik lokalnega pomena, je bila zgrajena leta 1857 in je ena redkih tovrstnih čuvajnic - tj. železniških čuvajnic, v katerih so prebivali in delali čuvaji, katerih glavna naloga je bila omogočanje varnega železniškega prometa (nadzorovanje proge, signaliziranje, dvigovanje in spuščanje zapornic itn.) - v Sloveniji, ki se je ohranila skoraj nespremenjena do danes.


      DOWNLOADS

      UNESCO Kit
      Booklet PDF
      Leaflet PDF