DEDIŠČINA

Primeri kulturne dediščine Slovenije, ki so bili izbrani za namen projekta, so bili izbrani v okviru prve faze programa e-izobraževanja o kulturni dediščini Slovenije in drugih partnerskih držav, ki ga je CPZ-International pripravil za svojo ciljno skupino. V tej fazi, ki je potekala od junija 2010 do avgusta 2010 in je bila namenjena bolj seznanjenju s situacijo glede kulturne dediščine v Sloveniji, so se člani ciljne skupine - brezposelne osebe iz različnih regij Slovenije, zainteresirane za samozaposlitev in podjetništvo v turizmu, kulturi, izobraževanju - izobraževali (v spletni učilnici moodle) v manjših skupinah in podskupinah (timih), in sicer v eni od naslednjih vlog: član tima ali vodja tima. Glavna naloga tima je bila izdelati prispevek na dano temo v obliki kratkega in jedrnatega Wordovega dokumenta, ki je bil potem postavljen (v spletni učilnici) med t. i. vire. Natančneje, naloga tima je bila, da izbere enega ali več primerov kulturne dediščine v izbrani občini dane slovenske regije, pri čemer ima prednost kulturna dediščina, ki ji grozi, da bo izginila, in poskuša odgovoriti na dana vprašanja.

Timi so izbrali naslednje primere kulturne dediščine.

I - Borovniški viadukt
II - Jelenov most
III - Čuvajnica 666
IV - Grad Soteska
V - Stiški samostan
VI - Muzej krščanstva na Slovenskem
VII - Gradišče Cvinger nad Virom pri Stični

      DOWNLOADS

      UNESCO Kit
      Booklet PDF
      Leaflet PDF