PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından desteklenen 'Mirasınıza Sahip Çıkın' projesi Ağustos 2009'da başlamıştır ve Temmuz 2011'de tamamlanacaktır. Proje ortakları: İtalya, Yunanistan, Romanya, Slovenya, Litvanya veTürkiye’dir. Koordinatör kuruluş Atakum Halk Eğitim Merkezi’dir. Kültürel Miras kavramı, farklı ülkeleri tanımak ve ülkeler arasında kurulan karşılıklı anlayışla birlikte ortak bir akıl inşa etmek için önemli bir etkendir.

Projemizin genel hedefi insanları kültürel miras konusunda bilgilendirmek, onların bu bilgiye ulaşmada yeni yollar bulmalarına yardım etmek ve böylece farklı kültürler arasında diyalogu güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Proje toplantıları boyunca katılımcı ülkelerin eğitim hedeflerinde kullanmaları ve edinilen deneyim ve uygulamaları paylaşmaları için miras öğeleri oluşturmaya karar verildi.

 
UNESCO tarafından geliştirilen ‘Dünya Mirasına Eğitimsel Yaklaşımlar’ bizim projemize de eğitimsel metot olarak hizmet etmektedir. Öğretmenler için hazırlanan eğitimsel kaynak UNESCO sitesinden alınmıştır. Ayrıca bu kit sitemizden indirilebilir. Yararlanmak isteyen kullanıcılar için sağ taraftaki menüde mevcuttur.

ADHER proje ortaklığı, somut ve soyut kültürel konuların üzerinde çalışan eğiticilerin ve öğrenicilerin uluslar arası hareketliliğini kapsar. ADHER proje ortaklığının amaçları:

—Kültürel kaynakların insanlara iş fırsatı yaratmada, gelir sağlamada, yoksulluğu azaltmada ekonomik gelişmeye katkıda bulunarak kültürel-çevresel korumayı başarmada yetişkin eğitimi sağlayan kurumların rolünü incelemek,

—Mirasın doğrudan ve dolaylı korunmasında ve tanıtılmasında yenilikçi yaklaşımları incelemek,

—Kültürlerarası diyalogu teşvik etmek,

—Konu hakkındaki tecrübe alışverişi ve paylaşımı yapmak,

—Kamu bilincini arttırmak için farklı kurumlarda kullanılan yöntem ve stratejileri incelemek,

—Ulusal ve yerel düzenlemeleri karşılaştırmak,

—Eğitim kurslarında yaygın olarak kullanılan araçları geliştirmek ve paylaşmak,

—Toplantılar düzenleyerek basın bildirileri ve bir web sitesi hazırlayarak proje çıktılarını yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yaygınlaştırmaktır.


      DOWNLOADS

      UNESCO Kit
      Booklet PDF
      Leaflet PDF