APIE PROJEKTĄ

ADHER – ADOPT YOUR HERITAGE – tai Grundtvig mokymosi partnerystės projektas, kuriame dalyvauja dėstytojai ir besimokantieji, atstovaujantys suaugusiųjų švietimo įstaigas iš šešių Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių: Graikijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovėnijos, Turkijos. Projektą, kuris pradėtas 2009 m. rugpjūtį ir baigiamas 2011 m. liepos mėn., koordinuoja suaugusiųjų mokymo centras Samsune (Turkija). Lietuvą  jame atstovauja VU  Matematikos ir informatikos instituto UNESCO katedra mokymui Informatika humanitarams. Projekte  dalijamasi patirtimi, praktika ir metodais, susipažįstama su partnerių šalių kultūra, mokymo programomis. Buvo organizuotas konkursas projekto logotipui sukurti. Iš daugelio pasiūlymų Lietuvos siūlymas buvo išrinktas geriausiu. Jis yra naudojamas visose partnerių šalyse ir šioje projekto svetainėje Projekto partnerių susitikimuose  buvo nutarta sukurti bendrą paveldo objektų sąrašą, įtraukiant kiekvienos šalies atrinktus paveldo objektus, ir naudoti juos mokymui, dalinantis partnerių įgyta patirtimi ir  metodais.

             

Partnerystės idėja ir  tikslai

Pagrindinis tikslas – pagerinti tarpusavio supratimą ir dialogą tarp skirtingų kultūrų  per kultūros paveldą. Padėti žmonėms rasti prieigos prie paveldo inovatyvius būdus,  skatinti jų ir kitų tautų bei kraštų  kultūros paveldo pažinimą, branginti jį ir ugdyti aktyvų pilietiškumą, paveldo išsaugojimui ir sklaidai. Tam pasitelkti ir naujausias informacines technologijas.

Partnerystėje vykdoma veikla

Dalinamasi suaugusiųjų mokymo patirtimi, vystomos ir kartu kuriamos mokymo priemonės naudojamos mokymo kursuose. Dėstytojų ir besimokančiųjų apsikeitimas vizitais - pagrindinė veiklos forma, kuriamos ir modernizuojamos turimos kultūrinio švietimo programos, kuriose naudojamas paveldas mokymui. Geros patirties įsisavinimas, žinių sklaida vietiniu, regioniniu ir Europos lygmeniu organizuojant susitikimus, publikuojant įvairius leidinius yra šio projekto siekiai.

Laukiami rezultatai, galutiniai produktai

Sėkmingas tarpkultūrinis dialogas praturtinantis visus, gilesnis tautinio identiteto suvokimas ir branginimas, žinių sklaida naudojant tiek tradicines, tiek inovatyvias priemones, tobulesnės mokymo programos, tęsiami tarpkultūriniai ryšiai ir bendravimas kituose projektuose.
Pagrindinis projekto ADHER partnerystės tikslas – padidinti ir sustiprinti tarpusavio supratimą ir dialogą tarp skirtingų kultūrų, gerinant žmonių žinias apie kultūros paveldą, padedant jiems rasti kultūros paveldo supratimo ir žinojimo inovatyvius būdus, nes būtent kultūros paveldas yra kiekvienos šalies identiteto pagrindas ir būdas, lengvinantis šalių tarpusavio supratimą.
Partnerystė apima tiek suaugusiųjų mokymo instruktorių-dėstytojų tarptautinį mobilumą, tiek besimokančiųjų įtraukimą į projekto veiklas. 2009 m. lapkričio mėn. Samsune (Turkija) įvyko pirmasis ADHER projekto partnerių darbinis susitikimas, kur Turkijos, Rumunijos, Slovenijos ir Lietuvos partneriai pristatė savo institucijas, buvo patikslintos numatomos projekto veiklos, sutarta dėl būsimų susitikimų vietos ir laiko. Antrasis ADHER partnerių susitikimas vyko Italijoje, 2010 m. balandžio mėn., trečiasis - Graikijoje, Milos saloje, vyko birželio mėn. Partnerių susitikimai Slovėnijoje vyko 2010 m.gruodžio mėn. ir Rumunijoje – 2011 m. balandžio mėn.


   PARSISIŲSTI

   ADHER sklaidai
   Mokymo užduotys